Bez záznamu!


Projekt Dotkni sa neba

O čo ide?

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento projekt volá Dotkni sa neba

Kto je za tým?

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho.

Spolok Maranatha oslovil mladých ľudí z ďalších organizácií (Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje s deťmi a mládežou, Život a zdravie, ADRA - organizácia pre pomoc a rozvoj) a pozval ich k dobrovoľníckej službe pre ľudí v meste. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky pozvánky, iní vám prinesú knihu z bezplatnej knižnice, ďalší pripravia pre vás prednášky a zaujímavé aktivity.

Projekt Dotkni sa neba sa realizuje v týchto mestách:

V Českej republike sa tento projekt realizoval do roku 2012 pod názvom Žít naplno: